Print Design

עיצוב אריזות ומוצרי דפוס

אריזה במקורה נועדה להגן על המוצר הנמצא בתוכה. בעשורים האחרונים תרבות הקניה העלתה את חשיבות עיצוב המעטפת של המוצר ובכך קובעת את תכונותיו ואופיו וגורמת לצרכן להחליט על רכישתו. לנו יש נסיון רב בעיצוב אריזות לתחומים שונים ובעיקר לתחום הבית. בין לקוחותינו בתחום זה נימנים מותגי הבית של המשביר לצרכן, הום סטייל, נעמן ופוקס הום.